Produse, pret, garantie

Produsele prezentate și comercializate prin intermediul site-urilot http://fratiioprean.ro, http://lubrifuchs.ro si http://sanokrubber.ro sunt noi în ambalaj original al producătorului. Produsele sunt interschimbabile cu piesele originale conform cataloagelor și listelor editate de producător.

Toate prețurile afișate pe site sunt exprimate în Lei RON. Pentru comenzile deja plasate și confirmate, prețurile vor fi cele afișate pe site-urile http://fratiioprean.ro, http://lubrifuchs.ro si http://sanokrubber.ro la momentul înregistrării comenzii.Prețurile afișate pe site pot fi modificate ca urmare a reînoirii stocului exitent.

Garanția se aplică în conformitate cu Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanția asociată acestora, și OG nr.21/1992 privind protecția consumatorului. Termenul de garanție este conformă cu specificațiile tehnice ale producătorului și respectând indicațiile acestuia, dar nu mai mult de 12 luni de la data înscrisă pe factură, excepție facând uleiurile, unsorile, lichidul de frână, aditivii și alte produse din această categorie, acestea fiind consumabile.

Vânzătorul este exonerat de răspundere privind garanția, sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:

-Piesa nu a fost cumparată de la S.C. FRAȚII OPREAN COM SRL S.R.L prin intermediul site-urilor http://fratiioprean.ro sau http://lubrifuchs.ro sau http://sanokrubber.ro;

-Piesa nu a fost montată într-un atelier de specialitate autorizat de RAR sau de producătorul autovehiculului;

-Piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorita montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate;

-Piesa a fost greșit aleasă sau a fost utilizată pentru alt scop decît cel indicat in catalogul producătorului;

-Piesa nu a fost identificată corect datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate sau nu a fost comparată la montaj cu piesa de înlocuit;

-Piesa s-a uzat sau deteriorat datorită suprasolicitării, întreținerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autoturismului sau utilajului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările și reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj impuse de producător;

-Autoturismul sau utilajul a fost folosit în alte scopuri decat cel prevăzut de constructor sau a fost exploatat în condiții necorespunzătoare:

-Autoturismul sau utilajul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice);

-Piesele prezintă urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformări;

-Piesele prezintă o uzură normală.

Pentru a verifica care unitate service are autorizare vă rugăm să folosiți : http://rarom.ro/article--Ateliere_service_auto--851.html

Piesele care fac obiectul unei reclamații în garanție vor fi însoțite de urmatoarele documente:

-copie după factura de achiziție de la SC FRAȚII OPREAN COM SRL., dovada plății cu care a fost achitată factura

-dovada montării într-un service autorizat R.A.R (deviz de montaj) și documentele fiscale aferente, în care să fie menționată data montării și numărul de kilometri la montare/demontare (în cazul autovehiculelor).

-nota de constatare emisa de către un serviciu autorizat prin care se constată și se descrie detaliat defecțiunea;

-copia după certificatul de inmatriculare în cazul autovehiculelor

-piesa trebuie să fie in ambalajul original

-o notă de constatare furnizată și completată de catre service-ul care a efectuat montajul cu toate specificațiile referitore la piesa în cauză

măsurători prin care se atestă parametri în care lucrează piesa

-lipsa unui singur document atrage după sine respingerea cazului de garanție

Reclamatia depusă de cumpărător va fi analizată și va primi un răspuns în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepției produselor reclamate la sediul vânzătorului, însoțite de toate documentele enumerate mai sus. În cazul în care nu se poate constata deficiența în cadrul societății și este necesară efectuarea unei expertize de către firma producătoare ne rezervăm dreptul de a remedia reclamația la data primirii rezultatului din partea producătorului.

În cazul în care reclamația a fost justificată vânzătorul se obligă la înlocuirea produsului sau a restituirii contravalorii reperului de pe factura de vânzare în termen de 10 zile calculate de la data trimiterii răspunsului către cumpărator.

In cazuri speciale când părtile nu ajung la un consens cu privire la reclamația de garanție, părțile vor trimite piesele pentru analiză la un specialist în domeniu. Rezultatele analizei vor fi considerate obligatorii atât pentru vânzător cât și pentru cumpărător.Cheltuielile ocazionate de efectuarea analizei vor fi suportate de partea în culpă.